Menu Menu
20161129 Gorinchem Beweegt17170.jpg

Team - De mensen die het mogelijk maken

Gorinchem Beweegt bestaat uit 5 Buurtsportcoaches, 2 Cultuurcoaches, een Eventcoach, een Programma ondersteuner en een Coördinator. Elke Buurtsportcoach heeft zijn eigen wijk. De Buurtsportcoach heeft veel contacten binnen de wijk en is op zoek naar samenwerking. Heeft u een idee of een vraag? Stel deze dan gerust aan de Buurtsportcoach uit uw wijk!

Buurtsportcoaches

Elke wijk heeft zijn eigen Buurtsportcoach die op basis van behoeften van partners, aanbieders en burgers, advisering op maat biedt. De Buurtsportcoach brengt partijen uit de wijk samen en helpt nieuwe initiatieven op weg. Het doel is om de advisering en ondersteuning af te bouwen en de initiatieven op eigen kracht verder te laten ontwikkelen. Elke sportvereniging is gekoppeld aan één van de Buurtsportcoaches, die vanuit de rol van Verenigingsadviseur ondersteuning biedt.

Cultuurcoaches

De Cultuurcoaches maken werk van Cultuureducatie in Gorinchem. Zij zetten zich in om het onderwijs, de culturele aanbieders en de organisatoren van evenementen te ondersteunen.

Beweegcoach 'Meedoen door Beweging'

De Beweegcoach 'Meedoen door Beweging' richt zich op de inzet van sport en bewegen als middel om mee te (blijven) doen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, mensen die een beperking hebben of ervaren, mensen met depressie klachten, mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, etc. Samen met zorgpartners werkt de Beweegcoach aan bewegingsgerichte zorg, zodat mensen zo lang mogelijk 'in beweging blijven' binnen hun persoonlijke mogelijkheden.

Eventcoach

De Eventcoach faciliteert een aantal events zoals het Zomerprogramma en de Gorcum Sportmaand. Tijdens deze events hebben sport- en cultuuraanbieders de mogelijkheid om hun aanbod op een laagdrempelige manier te presenteren aan de inwoners van de stad.

Raija de Hoog

Cultuurcoach

Raija legt vanuit haar schakelpositie in het netwerk allerlei verbindingen tussen diverse partijen: het onderwijs en culturele partijen/amateurkunstverenigingen, kunstdisciplines, binnen-/buitenschoolse cultuureducatie en tussen professionals. Raija weet haar werk af te stemmen met de diverse medewerkers op scholen en bij culturele instellingen.

E-mail: r.dehoog@gorinchem.nl

Tel: 0183 659 403

Werkdagen: maandag t/m donderdag

20161129 Gorinchem Beweegt17064.jpg

Esther Batenburg

Cultuurcoach

Esther organiseert culturele activiteiten in samenwerking met de verschillende aanbieders in de stad.

E-mail: e.batenburg@gorinchem.nl

Tel: 0183 659 406 / 06 835 372 29

Werkdagen: maandag t/m woensdag

20161129 Gorinchem Beweegt17051.jpg

Margot Willemse

Eventcoach

Eventcoach voor het zomerprogramma, schoolschaatsen en Gorcum Sportmaand.

E-mail: m.willemse@gorinchem.nl

Tel: 0183-659425

Werkdagen: maandag + dinsdagochtend

Margot Willemse.jpg

Corné van Rosmalen

Buurtsportcoach Gildenwijk

E-mail: c.v.rosmalen@gorinchem.nl

Tel: 0183-659431 / 06-57180617

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

20161129 Gorinchem Beweegt17025.jpg

Niels den Dekker

Buurtsportcoach Binnenstad en Wijdschild

Buurtsportcoach voor Binnenstad en Wijdschild

E-mail: n.d.dekker@gorinchem.nl

Tel: 0183-659433/06-34747186

Werkdagen: Fulltime

20161129_Gorinchem_Beweegt17035[1].jpg

Sjoerd Boons

Buurtsportcoach Lingewijk & Gorinchem Oost

E-mail: s.boons@gorinchem.nl

Tel: 0183 659 418 / 0620137708

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag

20161129 Gorinchem Beweegt17039.jpg

Tanja Pijleman

Beweegcoach 'Meedoen door Beweging'

Tanja is Beweegcoach 'Meedoen door Beweging' en richt zich op de inzet van sport en bewegen als middel om mee te (blijven) doen in de maatschappij. Samen met zorgpartners werkt de Beweegcoach aan bewegingsgerichte zorg, zodat mensen zo lang mogelijk 'in beweging blijven' binnen hun persoonlijke mogelijkheden.

E-mail: t.pijleman@gorinchem.nl

Tel: 0183 659 435 / 06 537 501 55

Werkdagen: maandag, dinsdag - donderdag

20161129 Gorinchem Beweegt17129.jpg

Sanneke Crok

Beleidsmedewerker sport

Sanneke is beleidsmedewerker sport in het sociale domein. Zij zet zich in om de ambities en doelen van de pijler "Meedoen door beweging" te realiseren. Bewegen wordt onder andere als middel ingezet om gezondheid, deelname en de vitaliteit van kwetsbare inwoners te verhogen en verbeteren.

E-mail: s.crok@gorinchem.nl

Tel: 0183 659 423

Werkdagen: maandag- dinsdag, donderdag

20161129 Gorinchem Beweegt17086.jpg

Arjan Versluis

Coördinator

Arjan is verantwoordelijk voor het team en het programma van Gorinchem Beweegt

E-mail: a.versluis@gorinchem.nl

Tel: 0183 - 659 419

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag

20161129 Gorinchem Beweegt17115.jpg

Maikel Nijst

Buurtsportcoach Stalkaarsen & Haarwijk

Buurtsportcoach Stalkaarsen & Haarwijk

E-mail: m.nijst@gorinchem.nl

Tel: 0183-659402 / 0622980118

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Maikel Nijst - foto GK bewerkt.jpg

Maren den Besten

Programma ondersteuner & Verenigingsadviseur

E-mail: M.d.Besten@gorinchem.nl

Tel: 0183 659 425/06 10 33 49 68

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag

Maren.jpg