Menu Menu
web.png
sanne.jpg
Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Vanuit dit gedachtegoed wordt gewerkt in pijler 2 van de beleidsvisie 'de Kracht van Sport'.

Gezondheid wordt niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Energie en kracht!

Op de verschillende onderdelen kan worden gekeken naar wat iemand wel kan en dus niet naar wat er niet (meer) gaat. En dat alleen al geeft energie en kracht! Met onder andere de Beweegcoach Zorg geven we invulling aan het concept positieve gezondheid. Meer informatie: www.allesisgezondheid.nl 

In Gorinchem gebruiken we de pijlers uit het web van de positieve gezondheid, onder andere om bewegingsgerichte zorg vorm te geven. Zo gaat de Beweegcoach Zorg in overleg met begeleiders kijken naar de verschillende aspecten zoals zingeving en dagelijks functioneren. Door uit te gaan van het principe 'alles is beweegwinst', wordt al snel positief resultaat geboekt! Meer weten over de werkwijze van de Beweegcoach Zorg? Lees dan een van deze artikelen:

Tip

Tip: vul het web van gezondheid voor jezelf of een ander in. Het is geen oordeel, maar geeft vooral inzicht in gezondheid. Hiermee kan je op een andere (positieve) manier het gesprek aangaan. Er is een online tool (app) die je kunt invullen: Mijn positieve gezondheid.