Menu Menu
flyer volwassenen.jpg
flyer volwassenen.jpg
Lichamelijk.jpg
Naast ‘sport en bewegen als doel’ is sport en bewegen in toenemende mate ook een succesvol en laagdrempelig middel om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Sport kan bijvoorbeeld kwetsbare en lastig te bereiken doelgroepen in beweging zetten.

Zowel letterlijk als figuurlijk. De pijler ‘Meedoen door beweging’ gaat dan ook over de inzet van sport als middel voor preventie, signalering, vitaliteit, participatie en het versterken van eigen kracht. Sport en bewegen heeft immers veel voordelen: het is leuk om te doen, het is goed voor je gezondheid, je krijgt er meer zelfvertrouwen door en vaak maak je er ook nog nieuwe vrienden mee!

Samen komen we verder

Wil je zelf of samen met jouw team brainstormen over onderwerpen als bewegen, gezonde leefstijl en bewustwording en jouw (werk) omgeving met de “beweegbril” op bekijken? Wij inspireren je graag! Voor meer informatie over de pijler Meedoen door beweging of het maken van een afspraak, kun je contact met ons opnemen.

Enkele speerpunten

• Aansluitend sportaanbod creëren

We brengen de beweegbehoefte van kwetsbare groepen in kaart en zetten samen in op de sport- en beweegstimulering. Waar nodig nemen we drempels weg en ontwikkelen we aansluitend sport- en beweegaanbod. We hanteren daarbij de visie ‘Gewoon waar het kan, speciaal als het moet’. We sluiten aan op evenementen als de Wereld Gehandicaptendag, om mensen die een beperking hebben of ervaren, in contact te brengen met sport en bewegen. We gaan structureel samenwerken met het speciaal onderwijs en leggen verbinding met de sportaanbieders. Zie bijvoorbeeld de Beweegwijzer.

• Ouderen, werkzoekenden en vluchtelingen

We zetten (denk)sport in om eenzame ouderen sociaal te activeren. We leggen de verbinding tussen ouderen en kinderen en zetten in op gezamenlijke beweegmomenten. Ouderen koppelen we aan sportaanbieders en we zetten in op de verbinding bewegen en vrijwillige inzet. We gaan met Avres en sportaanbieders een traject opzetten waarbij werkzoekenden integreren bij de vereniging. Voor de financiering kijken we naar de lokale aanhechting binnen het beleidsplan van Avres en de mogelijkheden van de Sportimpuls. We koppelen vluchtelingen en asielzoekers aan Spelbepalers, waarbij we inzetten op sportparticipatie en vrijwillige maatschappelijke inzet om de integratie te bevorderen.

• Samen inzetten op bewegingsgerichte zorg

We zetten samen in op vitale, bewegingsgerichte zorg. We werken daarbij aan een cultuuromslag bij verzorgend personeel en vrijwilligers; cliënten gaan bewegen naar vermogen. Bewegen wordt daarom standaard opgenomen in het zorgleefplan van cliënten. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om gezamenlijk een Beweegcoach bewegingsgerichte zorg aan te stellen. We gaan het aanbod van specifiek beweegaanbod voor kwetsbare groepen jaarlijks zichtbaar maken in de beweegwijzer ‘Meedoen door Beweging’ en de Sportpas app. Deze middelen zetten we in om de cliënten te activeren.

Lees ook over

project Syndion Nieuwstad

project Rivas werksessie medewerkers

Verstandelijk.jpg