Menu Menu
16715931_1422305427789891_1776096506928785142_o.jpg
16715931_1422305427789891_1776096506928785142_o.jpg
index.png
Laat ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Erik Leus (40 jaar) en sinds begin september ben ik binnen de gemeente Gorinchem in dienst als beleidsmedewerker sport. De breedtesport vormt de rode draad in mijn leven. Als vrijwilliger bij een kleine sportvereniging ben ik van jongs af aan bekend geraakt met de kracht die sport heeft om iets voor iemand te betekenen en de organisatorische uitdagingen die hier allemaal bij komen kijken.
Ik ben dan ook erg blij dat ik, uitgerekend in een gemeente waar het huidige beleidsdocument 'de Kracht van Sport' heet, een bijdrage mag gaan leveren aan het invullen van de ambitie "Alle Gorcumers een leven lang actief". Binnen mijn rol zal ik mij voornamelijk gaan bezighouden met de coördinatie rond de invulling van deze beleidsvisie. Daarnaast zal ik mij de komende maanden bezig gaan houden met de vertaling van het Nationaal Sportakkoord naar een lokaal akkoord en de invulling daarvan met onze spelbepalers.