Menu Menu
Gezonde school.jpg
“Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald en daar zijn we best trots op!”, aldus meester Leo de Leeuw, leerkracht groep 8 van CBS De Tamboerijn. “Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen!”Zo zorgt de school voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én is er aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. “Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval,” zegt directeur Andra van Hofwegen. “Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en Bewegen. We zijn dit schooljaar bijvoorbeeld gestart met The Daily Mile. Verder organiseert de school veel activiteiten in samenwerking met Gorinchem Beweegt zoals pauzespel, sportdagen, sportclinics en allerlei leuke beweeg-activiteiten. Ook neemt De Tamboerijn graag deel aan de plaatselijke schoolsporttoernooien en stimuleren we de samenwerking met Gorinchem Beweegt en het Sportpunt Binnenstad.”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.