Menu Menu
De kracht van Sport 2017 - 2021.jpg
16.jpg
Cruyff Court-3234335.jpg
Hoe ga je om met deelnemers die extra aandacht vragen tijdens de training? Kom naar de bijeenkomst op maandag 28 oktober en ga naar huis met concrete tips&tools!

Verschillende organisaties slaan op 28 oktober 2019 de handen ineen om trainers, begeleiders en (zorg)professionals te inspireren en informeren over deelnemers die extra aandacht nodig hebben tijdens bijvoorbeeld een training.

In aanloop naar de Maand van Respect (november) bieden wij trainers en begeleiders tips & tools om iedereen deel te kunnen laten nemen aan hun trainingen. Dit is soms een uitdaging, er zijn namelijk altijd deelnemers die net wat extra aandacht vragen. Wil jij weten hoe je hier handig mee om kan gaan? Sluit dan aan en ga naar huis met concrete tips die je in kunt zetten om de training, zowel voor jouzelf als de speler, doeltreffend en leuk te houden. Zo kan ook de vereniging bijdragen aan een inclusieve samenleving/vereniging!

Ook inwoners en professionals zullen tijdens deze bijeenkomst kennis kunnen maken met elkaar en de verenigingen. Samen zorgen we ervoor dat sport verbindt!

Programma op 28 oktober

18.45 Inloop

19.00 Aftrap

20.25 Workshops;

  • Uitdagend gedrag tijdens de training (autisme, ADHD, borderline, etd)
  • Bewegen met Niet aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Omgang met (Licht) Verstandelijke beperkte deelnemers
  • Hoe een lichamelijke beperking deelnemers niet hoeft te beperken

(bij aanmelding geeft je aan waar je voorkeur naar uitgaat)

21.25 Elke spreker en workshop heeft voor jou een 'Take home message'

21.35 Cabaret

22.00 Einde en nog gelegenheid om een drankje te drinken en met elkaar te netwerken

Locatie

Brede School Merweplein

Merwe Donk 4-6, in Gorinchem

Aanmelden

Je kunt jezelf aanmelden via het aanmeldformulier.


Deze bijeenkomst word georganiseerd door MEE, Yulius, Autismenetwerk ZHZ en Gorinchem Beweegt. De workshops worden u aangeboden door MEE Rotterdam-sport MEE, Syndion, Coördinatiepunt NAH ZH.

*Maand van Respect; respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. Jongeren worden gestimuleerd om ook zélf bij te dragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuisvoelt en aan deelneemt.

*Positief Coachen; Onder spanning of bij irritatie en vermoeidheid worden we met z’n allen (onbewust en onbedoeld) negatief. We kijken dan vooral naar wat er niet goed gaat en hameren voortdurend op resultaten. Terwijl het juist aantoonbaar beter gaat wanneer je dat ‘omklapt’…Dat snappen we meteen. En eigenlijk weten we dat ook wel. Maar het doen in de praktijk, dat is nog niet zo makkelijk. Door de methode van Positief Coachen toe te passen binnen de club, leert iedereen binnen de vereniging juist focus te hebben voor de goede dingen.

*Inclusieve samenleving; ervoor zorgen dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving.