Menu Menu
Beweegcoach header.PNG
Beweegcoach nieuwsbrief 2.PNG
De inzet van de Beweegcoach bij zorginstellingen werpt zijn vruchten af. Zo'n 200 zorggebruikers en 50 medewerkers worden bereikt en werken aan een gezondere en actievere leefstijl.

Daarom hebben de gemeente en de 4 deelnemende zorginstellingen besloten de Beweegcoach verder in te zetten. De Beweegcoach is tenslotte een gezamenlijk initiatief van Gorcumse zorgorganisaties en de gemeente. De organisaties die hieraan meedoen, zijn: ASVZ, Philadelpia, Syndion en De Hoop.

Wethouder Joost van der Geest: "De functie van Beweegcoach is een praktische invulling van de ambities uit de beleidsvisie De Kracht van Sport 2017-2021. Een van de pijlers in die visie is 'Meedoen door beweging': de gemeente zet sport in als middel voor vitaliteit, participatie en het versterken van eigen kracht. Samen met zorgorganisaties in de stad is dat vertaald naar het succesvolle (en prijswinnende) idee voor de Beweegcoach".

Stappenteller

Cliënten en medewerkers van de deelnemende organisaties kunnen sinds februari 2019 een stappenteller lenen. Door inzet van een stappenteller zijn cliënten zich bewuster van hun beweegpatroon. De stappenteller stimuleert om zelf gestelde doelen te behalen. Het enthousiasme van de medewerkers straalt af op de cliënten. Daarom worden ook medewerkers gestimuleerd de stappenteller te gebruiken.

Beste initiatief op sport- en beweeggebied 2017/2018

Tijdens het VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) congres in september 2018 werd de 'Beweegcoach Zorg Gorinchem' uitgeroepen tot winnend initiatief! Volgens de jury, bestaande uit beleidsprofessionals uit collega-gemeenten, is het initiatief "een topvoorbeeld van een relatief simpel idee met grote (positieve) gevolgen. Het betreft een mooie en interessante combinatie tussen zorg en bewegen waarbij ook aan de bewustwording wordt gewerkt".