Menu Menu
Sportbeleid-4115911.jpg
2015-08-04 12.37.24.jpg
Gezonde traktatie 2.jpg
Gorinchem Beweegt zet breed in op sportstimulering, gezonde leefstijl, cultuureducatie en het versterken van burgerinitiatieven. Gorinchem Beweegt bestaat uit een aantal Buurtsportcoaches en werkt nauw samen met Cultuurcoaches, begeleid en ondersteund door beleidsmedewerkers en programmaondersteuning.

Opdracht

Dit team heeft de opdracht om de Spelbepalers te versterken en de onderlinge samenwerking de komende jaren door te ontwikkelen. Kwetsbare groepen worden actief ondersteund en de eigen kracht van inwoners en vrijwilligers wordt gestimuleerd.

"Persoonlijk contact is in de werkwijze van Gorinchem Beweegt de belangrijkste succesfactor." - Arjan Versluis, programma coördinator

Beleidsvisies

Begin december 2016 heeft de Gorcumse gemeenteraad de nieuwe beleidsvisie ‘De kracht van Sport’ 2017 – 2021 vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen dankzij 140 partners binnen en buiten de sport. Cultuureducatie is één van de vier pijlers van de Cultuurvisie van de gemeente Gorinchem, samen met het Huis van Inspiratie, Stadspodium en de Spreekkamer.

De Kracht van Sport

‘De kracht van Sport’ omschrijft hoe in de toekomst nog meer Gorcumers worden geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. Zo kunnen Gorcumers de komende jaren rekenen op voldoende en kwalitatief goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen. De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd, stimuleert sport bij ouderen en werkt hierbij sector overstijgend samen met partners uit de stad. Sportaanbieders worden behoeftegericht ondersteund door Gorinchem Beweegt en aansprekende evenementen versterken de stad.

Lees hieronder meer over 'De kracht van Sport'.

Cultuureducatie

De gemeente voert met het programma cultuureducatie haar rol als culturele makelaar uit: vooral inzetten op het inspireren, aanjagen, ondersteunen, faciliteren en adviseren van scholen en het culturele veld. Vind hier meer informatie.

Gorinchem Beweegt-8200566.jpg